Dozorčí komise

,§ 10 Stanov
Dozorčí komise je kontrolním orgánem místní organizace. Kontroluje veškerou činnost a hospodaření místní organizace a jejich orgánů a komisí.
Dozorčí komise je kárným orgánem prvního stupně."

Složení komisePředseda Ota Salcman osalcman@seznam.cz
člen Michal Nagy slayerm@email.cz

člen Michal Vraštil mysacekv@seznam.cz

člen Patrik Slabyhoud  

                

člen                Milan Svoboda