Plesy rybářu.....

Přejeme naší MO aby se jí vydařil pořádaný ples 2015
Náš Fischstar club má již tu to akci zdárně za sebou.

Fotografie: